เคมีภัณฑ์สารเคมีแล็บโพรไพลีนไกลคอลพีจี (Propylene Glycol-PG), กลีเซอรีน (Glycerine), เมนทอล (คริสตัล) (Menthol Crystal), Tween 20 (Polysorbate 20) (ทวีน20), Texapon N70 (หัวสบู่-แชมพูเอ็นเจ็ดศูนย์), Hydrogen Peroxide 50% (ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์50%), เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol 96%)เรามีขายเคมีภัณฑ์แม้กระทั่งแอสไพรินหรือกรดอะซีทัลซาลิซิลิกเป็นยาซาลิซิเลตมักใช้เป็นยาระงับปวดยาลดไข้และยาแก้อักเสบแอสไพรินยังมีฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดโดยยับยั้งการผลิตทรอมบ็อกเซนซึ่งปกติเชื่อมโมเลกุลเกล็ดเลือดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างปื้นเหนือผนังหลอดเลือดที่เสียหายเนื่องจากปื้นเกล็ดเลือดสามารถใหญ่เกินไปได้และยังขัดขวางการไหลของเลือดทั้งเฉพาะที่และที่อยู่หลังจากนั้นแอสไพรินยังใช้ระยะยาวที่ขนาดต่ำเพื่อช่วยป้องกันอาการหัวใจล้ม หรือกรดน้ำส้มใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชู (Vinegar) และเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตVinyl Acetate Monomer (VAM) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของPoly Vinyl Chloride (PVC) ที่ใช้ในการผลิตท่อน้ำประปานอกจากน้ำสารละลายกรดน้ำส้มยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม http://www.apexchemicals.co.th/

สารเคมีแล็บแอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride) หรือซัลแอมโมเนียค (Sal Ammoniac )สูตรทางเคมี-NH4Clลักษณะ-ในรูปบริสุทธิ์จะเป็นเกลือผงผลึกสีขาวมีรสขมไม่มีกลิ่นละลายน้ำได้ดีการใช้งานแอมโมเนียมคลอไรด์ได้แก่ 1.ทางเภสัชกรรมส่วนผสมในยาแก้ไอเนื่องมีฤทธิ์ขับเสมหะ2. ทางอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นส่วนผสมของแชมพูสระผม3.ทางอาหารส่วนผสมในอาหารยีสต์4. ทางอุสาหกรรมหนักใช้ทำความสะอาดหัวแร้งบัดกรีใช้เป็นอาหารเสริมในปศุสัตว์ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเช่นทำผงซักฟอกทำน้ำยาฟอกขาวฟอกหนังใช้ผสมหมึกพิมพ์ในอุตสาหกรรมผ้าในกาวผลิตไม้อัด และใช้เป็นสารคงสภาพของหิมะในลานสกีให้ละลายช้าลงเพิ่มเติม- ปุ๋ยNH4Cl มีN ต่ำเมื่อเทียบกับurea และNH4NO3นอกจากนี้ยังทำให้ดินเป็นกรดเพิ่มขึ้นและไม่เหมาะกับพืชที่ไม่ชอบคลอไรด์แต่เหมาะกับพืชที่ต้องการคลอไรด์สูงเช่นมะพร้าวและปาล์มน้ำมันเป็นต้นPurified - Defines chemicals of good quality where there are no official standards. This grade is usually limited to inorganic chemicals.Practical - Defines chemicals of good quality where there are no official standards. Suitable for use in general applications. Practical grade organic chemicals may contain small amounts of isomers of intermediates.

Lab Grade - A line of solvents suitable for histology methods and general laboratory applications. เราจัดจำหน่าย เคมีแล็บ เคมีภัณฑ์ทั่วไป โซดาไฟน้ำ โซดาเกล็ด เครื่องใช้ในห้องแล็บ กรดไฮโดรคลอริค เบ้าว์ค ถุงฆ่าเชื้อ กระดาษกรอง คมีภัณฑ์สารเคมีเกรดอาหารสารเคมีเกรดอุตสาหกรรมและเครื่องมือวิทยาศาสตร์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์Scientific Instrument เครื่องแก้วพลาสติกที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยอุปกรณ์พลาสติก